“Vi ställer krav på de nordiska regeringarna”

Efter den debattartikel som publicerades på Aftonbladet 2014.06.16 har Nordiskt Forums projektledare Caroline Matsson besvarat kritiken och Nordiska styrgruppen för Nordiskt Forum har formulerat ett svar. Läs båda svaren här nedan.

Svar från Caroline Matsson, projektledare för Nordiskt Forum

 

Att Solveig Horne bjöds in till Nordiskt Forum var resultatet av ett gemensamt nordiskt beslut av arrangörsorganisationerna bakom Nordiskt Forum. Samtliga jämställdhetsministrar bjöds in för att ta emot konferensens slutdokument, vilket bygger på Pekingplattformen som regeringarna redan har åtagit sig att genomföra. Nordiskt Forum ville lämna över dokumentet öga mot öga med makthavarna för att tydligt hålla dem ansvariga.

 

I ett Europa och Norden där fascismen växer sig starkare, där oheliga allianser skapas, där kvinnofientliga röster höjs på allt fler håll, där måste vi bjuda motstånd. Vi måste också vända blicken mot oss själva och granska den nordiska självbilden som bäst i klassen.

 

Solveig Horne är en jämställdhetsminister som har uttalat sig både antifeministiskt, rasistiskt och homofientligt. Det jag som ansvarig projektledare ångrar är att vi inte på plats tydliggjorde att vi som arrangörer inte accepterar en politik som är rasistisk, kvinnofientlig och homofob. Där har vi brustit. Vi borde ha låtit henne möta kvinnorörelsens kritik och vi borde ha ställt henne mot väggen för sina uttalanden.

 

Nordiskt Forum bjöd in kvinnorörelsen och en bredare feministisk rörelse, partier, fackförbund, myndigheter, regeringar och företag för att föra debatt, knyta kontakter och dela metoder för att bli bättre och starkare i det fortsatta arbetet för en värld där allas mänskliga rättigheter garanteras.

 

Forumet samlade många tusentals människor från Norden och världen, hundratals organisationer med sinsemellan olika perspektiv och verksamheter. Men självklart hade vi kunnat bli en än bredare plattform där än fler röster hördes, där än fler perspektiv kunde stötas och blötas. Vi välkomnar debatten som är en effekt av Nordiskt Forum. Det är så en rörelse utvecklas.

 

Låt oss hoppas att vi inte behöver vänta ytterligare 20 år på att få samlas igen. Låt oss ta med oss de erfarenheter och insikter 2014 års forum gett oss och nästa gång skapa ett Nordiskt Forum som blir en än större framgång än Nordiskt Forum Malmö 2014.

 

/ Caroline Matsson

Läs artikeln på Aftonbladets hemsida.

 

Svar från Nordiska styrgruppen för Nordiskt Forum

 

Nordiskt Forum ställer krav på regeringar

 

Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights är resultatet av 200 nordiska kvinnoorganisationers beslutsamhet att inte sitta stilla när kvinnors rättigheter hotas och skruvas tillbaka, i världen, i Europa, i Norden. Tillsammans har 20 000 besökare manifesterat sin vilja att ta plats och arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter. Feministiska perspektiv har vridits och vänts och lagts på sakfrågor och utmaningar av olika grupper och av enskilda.

 

Istället för att tiga och vänta på att andra ska agera har vi satt oss själva i rörelse och skapat en öppen mötesplats med en tydlig riktning och agenda. Med avstamp i Handlingsplanen från världskonferensen i Peking 1995 har vi ålagt oss att verka för förverkligandet av de löften som vi gavs för snart tjugo år sedan och att skapa en gemensam plattform för dagens frågor.

 

De nordiska ländernas regeringar bjöds in till Nordiskt Forum för att motta våra gemensamma krav till dem, öga mot öga. I vårt slutdokument påminner vi våra regeringar om de åtaganden de gjorde redan 1995. Vi skärper medvetenheten om deras absoluta ansvar att agera för alla kvinnors fulla mänskliga rättigheter. De nordiska kvinnoorganisationerna håller våra regeringar ansvariga, oavsett deras politiska sammansättning. Det är vårt sätt att praktisera motstånd mot alla former av diskriminering och rasism och tillbakarullande av demokrati och kvinnors rättigheter.

 

Nordiskt Forum har formulerat krav i våra feministiska överenskommelser. De nordiska kvinnoorganisationerna önskar att alla ska använda slutdokumentet för att driva på utvecklingen så att alla kvinnor ska leva fria från fruktan och våld, där varje kvinna äger sin kropp och sexualitet, där varje yttring av rasism och diskriminering finner motstånd. Vi har gett oss själva i uppdrag att arbeta inkluderande och solidariskt. Vi vet att vi måste föra en kamp för att synliggöra och förändra maktordningar så att förtryck av kvinnor upphör och vi blir fria.

 

Det är detta som de nordiska kvinnoorganisationerna räckt över till regeringarna. Må de känna vårt allvar.

 

/ Nordiska styrgruppen för Nordiskt Forum

Kommentarer stängda.