Program

Programmet för Nordiskt Forum utgörs av tre huvudspår: Arenaprogrammet, Öppna programmet (av externa arrangörer) och Nordiska programmet. Därtill finns massor av aktiviteter och programpunkter som är helt gratis och utan anmälan! Läs mer om de olika delarna nedan och se även programtidningen för Nordiskt Forum Malmö 2014. Klicka på omslaget för att se tidningen.

 

Programtidning_140627

Arenaprogrammet

I Arenaprogrammet ser du dina favoriter – stjärnakademiker, toppolitiker, vardagshjältar, aktivister, debattörer, artister och kulturprofiler – på stora scenen. I korta rappa brandtal, samtal och kulturevenemang ser och hör du goda exempel på hur vi flyttar fram positionerna för kvinnors rättigheter och jämställdhet. I Arenan hålls även den stora invigningen samt avslutning.

 

Öppna programmet

I det öppna programmet arrangerar såväl civilsamhällesorganisationer, aktivister, små föreningar och kvinnorörelsens representanter som näringsliv, myndigheter, företag, kommuner, politiska partier, fackförbund, universitet och andra aktörer sina egna programpunkter. Hur ska vi nå ett jämställt samhälle fritt från diskriminering och våld? Under fyra dagar väljer du mellan seminarier, workshops, föreläsningar, presentationer, mingel och paneldebatter bland hundratals programpunkter. Möt alla som arbetar med genusfrågor och kvinnors rättigheter och alla som brinner för att öka jämställdheten! Samtliga aktörer äger sina egna arrangemang och bestämmer inriktning och programinnehåll. Tillsammans utgör de ett mångfacetterat uttryck för ett jämställdhets- och genuspolitiskt engagemang som konferensen skapar utrymme för.

 

Nordiska programmet

Det nordiska huvudprogrammet är Nordiskt Forums idémässiga kärna. Här går vi på djupet och analyserar utmaningarna i Norden i allmänhet och med utgångspunkt ur FN:s Kvinnokonvention och Beijing Platform for Action i synnerhet. Utifrån konferensens 12 teman skapar vi tillsammans under forumets 4 dagar tydliga krav och uppmaningar för framtiden. Dessa blir stommen till det slutdokument som vi efter forumets slut överräcker till företrädare för Nordens regeringar och parlament. Det nordiska huvudprogrammet formas av Nordiskt Forums arrangörer.

 

Gratis program och festivalområde

Gratis program och aktiviteter finns på flera ställen – i MamlöMässan, i Malmö Arena och på Hyllie torg. Hela utställningsområdet är gratis, samt det schemalagda programmet på miniseminariescenen Vigdís, fria scenen Parks, litteraturscenen Boye, forskarprogrammet Curie, work shop-ytan Giese och musikscenen 2020. Till detta program är det helt fri entré och ingen föranmälan eller biljett krävs för att medverka. Först till kvarn gäller precis som till allt program på Nordiskt Forum.

Hela området runt Malmö Arena och MalmöMässan är ett sjudande festivalområde med spännande aktiviteter för dig som vill kika runt bland utställare på mässan, lyssna på debatter och samtal, äta gott, gå på feministisk bio, delta i WIKI-maraton, bloggstaffet eller hänga vid speakers corner.

På området finns även praktisk service, läs mer om detta under Praktisk information för besökare.

 

Konferensens 12 teman

Nordiskt Forum kännetecknas av varje deltagares engagemang och aktiva deltagande där diskussioner inom följande teman löper parallellt. Dessa teman baseras på Pekingkonventionen och därför byggs det Nordiska programmet utifrån nedanstående teman:

• Feministisk ekonomi – ekonomisk och social utveckling
• Kvinnors och flickors kroppar – sexualitet, hälsa och reproduktiva rättigheter
• Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär
• Våld mot kvinnor och flickor
• Miljö, klimat och hållbar utveckling
• Omsorgsarbete och välfärdssamhälle
• Fred och säkerhet
• Politiskt deltagande och samhällsutveckling
• Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter
• Asyl och migration
• Feminismens framtid i Norden och kvinnorörelsens organisering
• Ny teknologi och media