Feministisk organisering motverkar den växande nationalismen

Sessionen, Feminism, the antipode of nationalism, lyfte den växande nationalismen i Europa och dess hot mot kvinnors, hbtq-personers och minoriteters rättigheter. Nationalism, religiös fundamentalism och andra förespråkare av traditionella värden sades vara en giftig cocktail för kvinnorättsrörelsen.

Lena Ag, Generalsekreterare för Kvinna till Kvinna, lyfte normaliseringen av Sverigedemokraternas nationalistiska ideologi i Sverige och hur detta hotar grundläggande mänskliga rättigheter. Med bakgrund av organisationens erfarenheter av arbete i Balkanregionen har Kvinna till Kvinna nyligen gjort en rapport om nationalismens effekter på samhället.

– Sverigedemokraterna hävdar felaktigt att kriget i Balkanregionen var ett resultat av en kollaps av ett multietniskt samhälle med det är allmänt känt att orsaken var en växande nationalism och en politik byggd på hat, rädsla och diskriminering, sade Ag.

Annika Hamrud, journalist på Expo, lyfte hur partier som Sverigedemokraterna, ungerska Jobbik och franska Front National idag organiserar sig i Europa och använder populistiska strategier byggda på rädsla och kunskap för att vinna röster.

– Sverigedemokraterna porträtterar muslimer som ett hot mot Sverige och framstället jämställdheten och homosexuellas rättigheter som något svenskt och inte något som den feministiska rörelsen drivit fram. Detta samtidigt som de överhuvudtaget inte driver någon politik för jämställdhet eller sexuella rättigheter, sade Hamrud.

Biljana Kasic, koordinator på Centre for Women´s Studies i Kroatien, berättade om hur den feministiska rörelsen i Balkanregionen organiserade sig mot nationalisterna under Balkankonflikten.

– Den feministiska rörelsen i Balkanregionen höll kontakten i regionen även under kriget och arbetade för en plattform för mänskliga rättigheter över de etniska gränserna. Solidariteten inom den feministiska rörelsen verkade som en motpol till nationalismen sade Kasic som lyfte att nationalismen idag har många olika ansikten

Frågan om orsaken till ökningen av antalet nationalistiska partier i Europaparlamentet debatterades under seminariet.

– Den stora faran är att dessa partier nu får mycket resurser och pengar för att sprida sina budskap. Deras mål är att rasera EU och de kommer att arbeta för detta, sade Hamren som ansåg att framväxten av dessa partier är länkat till deras starka organisering snarare än den ekonomiska krisen i Europa.

Något som Kasic höll med om till viss grad men hon tryckte även på att EU:s begränsade arbete för demokrati.

– Nationalism är idag en märklig mix av patriotism och konservatism länkat till patriarkal global kapitalism. Vi feminister måste idag ta oss an den neoliberala kolonialismen som förslavar kvinnors kroppar, sade Kasic som var besviken på att EU inte arbetar mer för ekonomiska rättigheter.

– Jag föddes i ett socialistiskt land där min partner kunde få sex månaders pappaledighet och idag diskuterar vi i Kroatien som medlem i EU om vi ska ha 18 eller 34 veckors föräldraledighet. Jag ser inte att EU är en stark kraft för ekonomiska rättigheter. För mig är demokrati så mycket mer än bara politiska rättigheter, sade Kasic.

Alla i panelen var överens om att organisering inom den feministiska rörelsen är en förutsättning för att skapa ett demokratiskt och fredligt Europa.

– Vi har nu sett hur feministerna och antirasisterna har organiserat sig i Sverige som en motpol till de nationalistiska krafterna vilket är mycket hoppfullt. Organisering och kunskap är en nyckel till att motverka normaliseringen av nationalismen sade Ag.

– Europa är ett politiskt och socialt projekt och många konservativa krafter organiserar sig nu i Europa. Men så gör även den feministiska rörelsen så jag har hopp, sade Kasic.

– Jag har varit så lycklig denna vår. Ett år sedan var jag mycket rädd då det fanns en diskurs inom svensk media att man exempelvis inte fick kalla Sverigedemokraterna nazister eller rasister. Men i vår har människor gått ut på gatan och demonstrerat mot rasismen och det har åter blivit ok att stå upp för detta, sade Hamren som menade att det finns en stark länk mellan avsaknad av en feministisk rörelse och en växande nationalism.

– Danmark är ett exempel på en nation som blivit besatt av att vara icke politiskt korrekt och där feminismen har minskat i betydelse. En utveckling som vi nu även ser i Norge. I Sverige är vi fortfarande stolta över att vara politiskt korrekta. Det är något som vi har sett kan stärka den feministiska rörelsen och motverka nationalismen, sade Hamren.

Kommentarer stängda.