Välkomna till Malmö

Vi är glada och stolta över att Nordiskt Forum har valt Malmö som sin värdstad.

Vi ser fram emot en ökad debatt, diskussion och att nya feministiska krav kommer att formuleras.

Kvinnorörelsen har spelat en oerhört viktig roll för de jämställdhetsframgångar som varit i Sverige och spelar fortfarande en central roll för att ytterligare minska könsorättvisorna och öka jämställdheten.

Jämställdhetsfrågorna är viktiga i Malmö. I Malmö har vi ett omfattande arbete med jämställdhet i alla våra verksamheter, både hur kommunen är som arbetsgivare och i servicen till malmöborna. Vi har ett uttalat mål om att Malmö ska ligga i framkant gällande jämställdhet. I Malmö har vi visat att jämställdhet är konkret och rör allt från att fördela träningstiderna i våra lokaler rättvist mellan flickor och pojkar, satsningar på jämställda löner, bemötandet inom äldreomsorgen till vilka förutsättningar våra barn får i förskolan.

Vi vill att positionerna för jämställdheten ska flyttas fram ytterligare, och här är Nordiskt Forum och kvinnorörelsen viktiga. Vi ser fram emot fantastiska dagar i juni 2014 med er och vill hälsa alla varmt välkomna till Malmö.

 

Katrin Stjernfeldt Jammeh (S)
Kommunstyrelsens ordförande
Martina Skrak (V)
Jämställdhetskommunalråd