Bidragsgivare som gör Nordiskt Forum möjligt!

Nordiskt Forum Malmö 2014- New action on women´s rights, nordens största konferens om jämställdhet på 20 år har genomförts tack vare ett flertal bidragsgivare. Den svenska regeringen beslutade 2012 att bidra med 10 miljoner kronor för genomförandet av konferensen.

Maria-A_förminskad_bild”Jämställdhet är en prioriterad fråga för regeringen och vi bidrar genom stödet till Nordiskt Forum till att främja en levande diskussion om jämställdhetspolitiska utmaningar. Kvinnorörelsen är värdefull för utvecklingen av jämställdhetsarbetet i Sverige och i världen!” Maria Arnholm, Sveriges jämställdhetsminister

 

 

Barne-,likestillings- og inkluderingsdepartementet, Norge

BARN-LIGESTILLING-NORGES-REGIERING

 

Nordiska ministerrådet

Nordiska-Ministerrådet

 

Svenska PostkodLotteriet,

Svenska-postkodlotteriet

 

Köpenhamns kommun

Köpenhamns-kommun

 

Region Skåne

 

Region-Skåne

 

Social- och hälsovårdsministeriet, Finland

Finlands-logga

 

Sveriges regering

Regeringskansliet

 

 I samarbete med:

 

Malmö Stad

Malmö-stads-logga

 

Skånetrafiken

 

Skånetrafiken