Vad är Nordiskt Forum?

Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights arrangeras av organisationer ur den nordiska kvinnorörelsen i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Den 12-15 juni 2014 kommer tusentals personer att samlas i Malmö för att sätta agendan för framtidens jämställdhetspolitik. Konferensens program och diskussioner grundar sig i FN:s Kvinnokonvention, Pekingdeklarationen och Handlingsplanen från Peking.

Under konferensen möts kvinnorörelsens representanter, politiker, tjänstemän, forskare, aktivister, representanter från civilsamhället, näringsliv, myndigheter, allmänhet och andra aktörer för att ta pulsen på de jämställdhetspolitiska utmaningarna och formulera konkreta krav och strategier för att uppnå ett jämställt samhälle. Lösningen på världens problem har aldrig varit, och kan aldrig vara, att försämra livsvillkoren för kvinnor. Det kan däremot ökad jämställdhet och kvinnorörelsens perspektiv vara. Genom Nordiskt Forum Malmö 2014 kan vi tillsammans utveckla ett jämställt samhälle – i Norden, Europa och internationellt. Välkommen att formulera dina frågor, svar och lösningar under Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights!

Konferensen äger rum på Malmö Arena och Malmömässan. Malmö erbjuder en möjlighet att ta plats i ett dynamiskt område där de frågor som gäller globalt också manifesteras lokalt. Malmös stadsomvandling berör frågor om hållbarhet vad gäller ekonomi, miljö och sociala förhållanden. Nordiskt Forum Malmö 2014 kan bli en del av denna omvandling.  I sin strävan efter att bli en jämställd stad har Malmö Stad arbetat intensivt med jämställdhetsintegrering, infört barnomsorg på kvällar och nätter, budgetmål om rätt till heltid och har ett gediget arbete kring mäns våld mot kvinnor. Närheten till internationella flygplatser, snabba tåg och ett glittrande hav gör Malmö till en attraktiv plats. Malmö är den perfekta värdstaden för Nordiskt Forum Malmö 2014!