Programändringar

ARENAPROGRAMMET

Tors 12 juni 13:30-15:30 Arenaprogrammet.

Violence

Ändring: Rashida Manjoo ställer in sin medverkan.

 

Tors 12 juni 12:00 – 13:30 Arenaprogrammet
Feminism in labour
Ändring: Moderator är Rebecca Selberg, professor i sociologi, Lunds universitet.

 

Tors 12 juni 15:30 – 16:30 Arenaprogrammet
Peace and Security
Ändring: Lina Abou Habib, verkställande direktör för Collective for Research and Training on Development –Action, har tillkommit som talare.

 

Fre 13 juni 10:00 – 11:30 Arenaprogrammet
Run the world!
Ändring: Vicki Thorkildsen tillkommer som moderator för Run the world!

 

Fre 13 juni 11:30 – 13:00 Arenaprogrammet
From womb to tomb
Ändring: Moderator är Heidi Avellan, politisk redaktör påSydsvenskan.

 

Fre 13 juni 14:30 – 16:00 Arenaprogrammet
Borders, nations, papers

Ändring: Ny medverkande är Maja Sager, forskare i genusvetenskap vid Genusvetenskapliga institutionen, Lunds Universitet. Sagers anförande har titeln ”Gränsvåld, migrationspolitik och kön”. Förutom Sager medverkar Fakhra Salimi, Trilla Shakely och Britta Thomsen. Moderator: Susanne Nour Magnusson, avdelningschef påDanish Institute for Human Rights.

Fre 13 jun 17:30 – 19:00 Arenaprogrammet
Man up!
Ändring: Hilde Sofie Pettersson, redaktör för det norska magasinet “Fett and media scholar”ersätter Ellen Nyman som moderator i Man up! samt är ny moderator för Feminist futures

Lör 14 juni 10:00 – 11:30 Arenaprogrammet

Papa don’t preach

Ändring: Anita Goldman, författare och kulturjournalist i Sveriges största tidning, tillkommer som talare till Papa don’t preach, lör 14 jun 10:00 – 11:30.
Lör 14 juni 13:00 – 14:30 Arenaprogrammet
Politics of hate
Ändring: Diana Nyman, ordförande för Romska rådet, har tillkommit som medverkande. Moderator är Asta Busingye Lydersen (NO), musiker och skådespelerska.
Birgitta Ohlsson, Folkpartiet, har ställt in sin medverkan.
Lör 14 juni 14.30-16.30 Arenaprogrammet
Sampat Pal Devi har inte beviljats visum och kommer därför inte. Vi gör vårt bästa för att hon ska kunna vara med på en länk.

 

Sön 15 juni 10:00 – 11:30 Arenaprogrammet
Watch, read, share, like

Avisering: Samtliga talare deltar i det efterföljande samtalet: Anita Frank Groth, Halla Gunnarsdottir, Iki Gonzales, Charlotte Petri Gornitzka, Tomas Gunnarsson och Sara Eriksson Astra.

Finlands tidigare jämställdhetsminister Paavo Arhinmäki medverkar inte i avslutningsceremonin på grund av regeringsskifte.

Sofi Oksanen har ställt in sin medverkan.

 

 

ÖPPNA PROGRAMMET

Fre 13 jun 10:00 – 11:30 Sundström

Feministisk Ekonomi och Välfärd. Från utopi till praktik

Ändring: Virginjja Langback, ordförande, EIGE, har tillkommit som medverkande.

 

Tors 12 juni 12:00 – 13:00 Sundström

Ett liv fritt från våld och förtryck är en rättighet!

Ändring:Länsstyrelsen Östergötlands annons i programtidningen uppger fel tidpunkt för ”Ett liv fritt från våld och förtryck är en rättighet!”. Korrekt tidär tors 12 jun 12:00 – 13:30.

 

 

Tors 12 juni 16:00 – 16:30

How does the Syrian war affect women’s rights in the the region?

Ändring: Kvinna till Kvinnas programpunkt How does the Syrian war affect women’s rights in the the region? har utgått.

 

Fre 13 jun 10:00 – 11:30, Canth

2015- Gender equality in the Swedish development cooperation
Ändring: Sida har bytt rubrik och språk på sin programpunkt. Från ”2015- Gender equality in the Swedish development cooperation”till “Post 2015 – Jämställdhet i svenskt utvecklingssamarbete”.

 

Fre 13 juni 10:00 – 11:30 Bríet

Våld mot kvinnor –en jämförelse mellan Sverige, Skandinavien och EU

Ändring: Ny programpunkt arrangeras av Europaparlamentets Informationskontor i Sverige. Beskrivning: Alla har rätt att leva ett liv fritt från våld men nästan varannan kvinna i Europa har tvingats utstånågon form av våld. Att skydda kvinnor mot våld är en uppgift som myndigheter, internationella organisationer och andra aktörer arbetar med i sin verksamhet. Hur ska våldet förebyggas och bekämpas? Vilka verktyg finns till hands idag i Sverige och i EU? Medverkande: Mikael Gustafsson, europaparlamentariker, Rickard Pettersson, utredare Nationellt Centrum för kvinnofrid. Moderator: Ylva Nilsson, journalist.

 

Fre 13 juni 12:00 – 13:30 Sundström

Corporate sexual responsibility

Ändring: Maria Hagberg, developing manager in gender based violence issues, deltar i programpunkten.

 

Fre 13 jun 14:00 – 15:30 Sundström

Yes we can!

Ändring: Tomas Agnemo, Men for Gender Equality, deltar i seminariet.

 

Fre 13 jun 16:00 – 17:30

Lönelabbet

Ändring: Unionens programpunkt Lönelabbet utgår.

 

Fre 13 juni 16:00 – 17:30 Sundström

Warning! Sexist advertising seriously harms you and others around you!

Ändring: Många nya medverkande: Annika Berner, programme director and head of the visual communication department, at Beckmans College of Design, Anja Hirdman, associate professor at the, Department of Media Studies, Stockholm University, Nina Åkestam, writer and PhD student at, Stockholm School of Economics, Lorentz Tovatt, spokesperson, Young Greens of Sweden. Moderator: Emma Ley, the Swedish Women’s lobby.

OBS! Endast Gail Dines inledningsanförande hålls på engelska, panelsamtalet efteråt hålls på svenska

 

Fre 13 juni 17:35 – 17:55 Sundström

Med Krig i Bagaget

Ändring: Ny programpunkt. Arrangör: Bosnien och Hercegovinas Kvinnoförbund i Sverige i samarbete med Sveriges Kvinnolobby. Beskrivning: Kvinna och krig? Våldtäkt som krigsförbrytelse! Kan man glömma och får man glömma det som hänt? Hur är det att ha krig i bagaget när man flyttar till ett nytt land? En föreläsning om nya roller i ett nytt samhälle. Medverkande: Senada Besic, ordförande, Bosnien och Hercegovinas Kvinnoförbund i Sverige.

 

Lör 14 juni 10:00 – 11:15 Sundström

Hearing: Feministiskt nej till surrogatmödraskap

Ändring: ny tid, 10:00 – 11:15 och nya medverkande: Johanna Gondouin, fil. Dr. forskare och lärare i genusvetenskap, Stockholms Universitet, Edith Schratzberger-Vécsei, läkare, ordförande för Österrikiska Kvinnoläkares Förbund, Maria Fälth, förbundsordförande, Kristdemokratiska kvinnoförbundet

 

Lör 14 juni 11:20 – 12:00 Sundström

Hur görs jämställdhetspolitik?

Ändring: Ny tid för programpunkten är 11:20 – 12:00.

 

Lör 14 juni 12:00 – 13:30 Sundström

Pink is the new Green –a feminist understanding of global sustainable development

Ändring:nya medverkande är Åsa Romson, Spokesperson, the Green Party och Nozipho Bardill, Chief of Staff, UN Women

 

Lör 14 juni 14:00 – 15:30 Sundström

Duktiga flickor kostar inte

Ändring: Nya medverkande är Kristine Hultberg, genuspedagog Malmö stad och Anna Sundman Marknäs, genuspedagog Malmö stad

 

Lör 14 juni 14:00 – 15:30 Taikon

Journalism with a feministic perspective

 

Lör 14 juni 16:00 – 17:30

Media activism

Ändring:Allt är möjligt och Feministiskt Perspektiv har bytt plats på sina tvåprogrampunkter.

 

Lör 14 juni 16:00 – 17:30 Jensen

Feministisk analys av samband mellan global och lokal ekonomi

Ändring: Ny programpunkt arrangerad av Ekobanken medlemsbank: ”Feministisk analys av samband mellan global och lokal ekonomi”. Beskrivning: Tre kvinnor från Ekobankens Bankfullmäktige samtalar om pengar: Ewa Larsson, samhällsvetare och ordförande Gröna kvinnor, Lotta Hedström, f.d, riksdagsledamot och författare till boken Ekofeminism, Anna Haraldson Jensen, projektledare för Mikrofonden Skåne

 

Lör 14 juni 16:30 – 16:50 Sundström

Secularism and Women’s Rights

Ändring:Ny tid för programpunktenär lör 14 juni 16:30 -16:50

 

Lör 14 juni 17:30 – 18:30

Feministisk stafett

Ändring: Inställd

 

Lör 14 juni 17:30 -18:30 Sundström

Partidebatt om jämställda löner!

Ändring: Nya medverkande är Maria Arnholm, jämställdhetsminister, Folkpartiet, Ylva Johansson, arbetsmarknadspolitisk talesperson, Socialdemokraterna, Penilla Gunther, jämställldhetspolitisk talesperson, Kristdemokraterna, Jessica Polfjärd, ordförande, arbetsmarknadsutskottet, Moderaterna. Moderatorer: Gertrud Åström, ordförande, Sveriges Kvinnolobby och Clara Berglund, vice ordförande, Sveriges Kvinnolobby

 

Sön 15 juni 09:00 – 10:30 Sundström

Vrålåret 2014

Ändring: Nya medverkande är Lina Nordlund, Liberala Ungdomsförbundet, Jenny Sandsten, Feministiskt Initiativ, Stefan Lindborg, Ung Vänster, Lorentz Tovatt, Grön Ungdom och Angelika Bengtsson, Sverigedemokraternas ungdomsförbund Malmö.

 

Sön 15 juni 11:00 – 13:00 Sundström

Nordiskt Forum och feminismens framtid!

Ändring: Nya medverkande är Sylvia Walby, professor of Sociology , Lancaster University (TBC) och Viviane Teitelbaum, ordförande, European Women’s Lobby

 

Sön 15 jun 09:00 – 10:45, Furuhjelm

Kvinnors rättigheter i svenskt bistånd post 2015

Ändring: Individuell Människohjälps programpunkt heter ”Kvinnors rättigheter i svenskt bistånd post 2015”, och presenteras såhär: Välkomna till debatt om det svenska biståndet och hur svensk utvecklings- och biståndspolitik bäst ska tillgodose kvinnor och flickors rättigheter. Medverkande: Pernille Fenger, UNFPA, och Kenneth G Forslund, biståndspolitisk talesperson Socialdemokraterna.

 

NORDISKA PROGRAMMET

För uppdaterad information om medverkande i nordiska programmet vänligen se www.nf2014.org.