Tillgänglighet

Nordiskt Forum vill att alla ska kunna delta på lika villkor i så hög utsträckning som möjligt. Nedan har vi försökt att besvara vanliga frågor om tillgänglighet. Saknar du svar på din fråga? Kontakta oss!

Är programmet tillgängligt för mig med behov av teckentolkning? 

Alla programpunkter i Arenaprogrammet teckentolkas till svenskt tecken. Övriga programpunkter teckentolkas om den organisation som ansvarar för programpunkten bokat tolkning. Allt program som teckentolkas markeras i tidningen och i programwebben med  symbolen. Vill du gå på en annan programpunkt och önskar den teckentolkad – kontakta Nordiskt Forums projektledning.

Har du behov av dövblindtolkning eller annan typ av tolkning? Behöver du teckentolkning till annat teckenspråk än svenskt? Kontakta Nordiskt Forums sekretariat så försöker vi i den mån vi kan tillmötesgå dina önskemål i den mån vi kan.

Finns hörselslinga i alla lokaler?

I samtliga seminarielokaler och scener finns hörselslinga. Slingan täcker både scen och sittplatser. Samtliga sittplatser täcks inte alltid av slingan. Fråga en volontär på plats för att få veta vilka stolsrader som täcks.

Hur är ljudmiljön på utställningsområdet?

Utställningsområdet kan upplevas stimmigt och kan vara en besvärlig ljudmiljö. På flera öppna scener pågår samtalsprogram. För att inte få för hög ljudnivå uppmanas utställare att inte använda röstförstärkare på mässan utan specialtillstånd. Maximalt tillåten ljudvolym i utställningsmontrarna ärr 70dBA.

Kommer jag som rullstolsburen att kunna röra mig obehindrat på området?

Alla seminarielokaler och utställningsområden är anpassade för rullstolsburna. I vissa fall ligger lokalernas hissar inte i direkt anslutning till trappor. Se översiktskarta för mer information eller fråga någon av volontärerna på plats.

Kan jag som allergiker besöka Nordiskt Forum?

Eftersom forumområdet är öppet och fritt för alla kan vi inte garantera att det är en parfymfri miljö för allergiker och inte heller vad forumdeltagarna äter. Vi uppmanar dig som deltagare att tänka på dem av oss som är överkänsliga mot dofter och undvika starka dofter under forumet. Självklart har vi doftfri tvål på alla toaletter. Vi uppmanar dig också att undvika jordnötter och annat starkt allergiframkallande när du befinner dig i slutna rum som seminarielokaler.

Finns konferensmaterialet tillgängligt i andra format?

Ett antal exemplar av kortade programtidningar i punktskrift finns att tillgå i informationsdiskarna på forumet. Kontakta oss om du vill ha ett exemplar tillsänt till dig innan forumet. Vi rekommenderar dig också att använda programmet på vår webb i din smartphone med ljudsyntes. Kontakta oss om du har behov av material i annat format som daisyskiva.

Finns det mat för mig med särskilda kostbehov?

I konferensbiljetten ingår ingen mat och dryck. Det finns ett mycket stort utbud av caféer, restauranger och matstånd inne på MalmöArena, Malmömässan, vid Hyllie torg samt inne i gallerian Emporia. Samtliga serveringar inne på Malmö Arena erbjuder ekologisk, vegetarisk mat.

Jag behöver ha sällskap av min ledsagare. Behöver hen köpa en biljett?

Nej, självklart går ledsagare gratis. Men personen behöver anmäla sig, skicka ett mail till confirmation@nullmci-group.com

 

Har du fler frågor?

Kontakta caroline.matsson@nullnf2014.org