Påverka Nordiskt Forums slutdokument

De 200 kvinnoorganisationer som står som initiativtagare till Nordiskt Forum har via sina paraplyorganisationer tillsammans arbetat fram ett utkast till slutdokument.
Alla – både privatpersoner och organisationer – är välkomna att komma med synpunkter och nya förslag.

Den nordiska kvinnorörelsens förslag till slutdokument för Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights kan du läsa här.

 

Processen kring slutdokumentet

Under Nordiskt Forums avslutningsceremoni kommer ett slutdokument att överlämnas till Nordens jämställdhetsministrar och chefen för UN Women. Detta dokument är en viljeyttring för framtiden kring Nordiskt Forums 12 teman.

Alla som är organiserade, arbetar med eller bara är intresserade av feminism och jämställdhet har möjlighet att komma med kommentarer och nya förslag till utkastet via formuläret nedan.

För de som deltar på Nordiskt Forum finns det dessutom ytterligare möjlighet att göra sin röst hörd. På varje seminarium i det Nordiska programmet under torsdagen och fredagen kommer det att finnas rapportörer som samlar in synpunkter och konkreta förslag till slutdokumentet.

En textkommitté bestående av representanter ur de nordiska paraplyorganisationerna behandlar löpande alla synpunkter som kommer in och sammanställer det slutgiltiga dokumentet på plats i Malmö.

Instruktioner till formuläret

För att underlätta arbetet för textkommittén och för att öka dina chanser för att få in just dina krav i slutdokumentet ber vi dig att följa instruktionerna nedan noga.

  1. Fyll i eventuell organisation du representerar, namn och e-post.
  2. Välj ett tema. Dokumentet har 12 teman och du kommenterar endast ett tema åt gången. När du har lämnat nya förslag till ett tema så får du möjlighet att kommentera ytterligare teman.
  3. Ditt förslag måste förhålla sig direkt till befintlig text. Du kan alltså inte lämna allmänna synpunkter eller mer generellt formulerat inlägg.
  4. Formulera din text så som du önskar att det ska stå i slutdokumentet i fältet “Kommentar”.
  5. Ange exakt var i texten du önskar att din formulering förs in samt om något annat ska strykas.
  6. Vill du förklara varför du vill föra in denna formulering eller argumentera för ditt förslag gör du det i fältet ”Bakgrund till kommentar”.
  7. När du slutfört din/a kommentar/er får du en bekräftelse till den e-postadress du uppger. Spar bekräftelsen! Där hittar du viktig information som du behöver om du eventuellt vill gå in och ändra eller lägga till något i efterhand.

 

Formuläret för att lämna din kommentar finner du här

 

Lämna dina synpunkter senast den 5 juni.
Alla kommentarer behandlas av en textkommitté utsedda av Nordiskt Forums arrangörsorganisationer.
En inlämnad synpunkt är ingen garanti för att just din text kommer med i slutdokumentet.

Tack för att du gör din röst hörd och är en del av arbetet för att stärka kvinnors rättigheter och jämställdhet.

Vi ses i Malmö!