Silversponsorer

Tack för ert engagemang och ert stöd för att arrangera Nordiskt Forum Malmö – New Action on Women´s Rights! Här publiceras listan på alla silverponsorer av Nordens största jämställdhetspolitiska forum:

Akademikerförbundet SSR

 

Akademiker_förbundet_SSR_logga_hemsidaAkademikerförbundet SSR är det ledande samhällsvetarförbundet. Medlemmarna är beteendevetare, ekonomer, personalvetare, socionomer och andra samhällsvetare. Många är egenföretagare eller chefer. Akademikerförbundet SSR är partipolitiskt obundet men tar tveklöst ställning i de frågor som rör medlemmarnas anställning, utbildning, arbetsmarknad och möjligheter till professionell yrkesutövning. Med över 63 000 medlemmar är vi det fjärde största förbundet inom Saco.

ASI (Island), SAK (Finland), LO i Danmark, Norge og Sverige

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse

 

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse_Logga till kassenNasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse fremmer kunnskap om kvinners helse i et livsløpsperspektiv. Kjerneaktiviteter er fagutvikling, kunnskapsformidling og forskning innen områdene reproduktiv helse, kvinnelig reproduksjon, svangerskap og fødsel og kjønnsforskjeller i helse, dvs. tilstander som bare affiserer kvinner, rammer flere kvinner enn menn, rammer spesielt mange kvinner og har andre konsekvenser for kvinner enn menn.

Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse, Rikshospitalet og Norske Kvinners Sanitetsforening

Ungdomsstyrelsen

 

US logga WHITE. gul linjeCMYK (1)Ungdomsstyrelsen tar fram kunskap om ungas levnadsvillkor och om det civila samhällets förutsättningar. Vi ger bidrag till föreningsliv, kommuner och internationellt samarbete. Myndigheten har länge arbetat med förebyggandet av mäns våld mot unga kvinnor och genomförde 2013 en analys av jämställdheten bland unga. Ungdomsstyrelsen fördelar en mängd olika bidrag, bland annat kvinnoorganisationer, jämställdhetsprojekt, internationella ungdomsutbyten och till forskning om det civila samhället.

Zonta International, District 13, 20 and 21

 

zonta_logo