Filmer från Nordiskt Forum

Under Nordiskt Forum sändes alla programpunkter från Nordiska programmet och Arena programmet live via Bambuser. På denna sida får ni tillgång till allt filmat material som filmades under fyra dagar. Kvalitén på filmerna från Arena programmet är väldigt bra och länkarna är lagda i kronologisk ordning. Filmerna från Nordiska programmet är både ljud och bild av sämre kvalité. De tolv tema som avhandlas under det Nordiska programmet är indelade i två seminarier per tema. Det ena seminariet A handlar om problemformulering och utmaningar kring temat och seminarie B handlar om att hitta lösningar och krav på temat som avhandlas. Länkarna till seminarierna är indelade per tema (A och B).

Arena Programmet

Torsdag 12 juni

Ceremonial Opening

Feminism in labor

Soheyla Yazdanpanah, Stefan Löfven , Eva Biaudet, Joanne Schmidt-Nielsen, Marianna Traustadottir ,

Cynthia Enloe 

Violence

Gudrun Jonsdottir , Gail Dines, Ida Östensson, Dorit Otzen,

Kajsa Ekis Ekman, Jackson Katz

Peace and security

Margot Wallström, Josefine Karlsson, Elisabeth Rehn

Growing equal within the boundaries of the planet

Carolyn Hannan, Gunhild Stordalen, Josefina Skerk, Annika Carlsson-Kanyama

Opening show

Fredag 13 Juni

Run the World!

Gudrun Schyman, Erik Ullenhag, Soraya Post, Vidgis Finnbogadottir, Astrid Johansson

From womb to tomb

Agneta Stark,  Peggy Hessen Følsvik , Alexandra Pascalidou, Ali Esbati

Work in progress

Sofia Falk , Annika Winsth, Inga Marte Thorkildsen Karl-Petter Thorwaldsson 

Borders, nation and papers

Maja Sager Trifa Shakely  Britta Thomsen, Fakhra Salimi

Body talks

Raewyn Connell, Mette Lokeland , Maria Johansson, Catharine MacKinnon

Man up!

Seher Yilmaz, Oswaldo Montoya, Luis Lineo, Michael Kimmel 

Lördag 14 juni

Plenary session

Papa don´t preach

Lynn Claire Feinberg, Anita Goldman, Solveig Fiske, Amina Wadud

All the world´s a stage

Tiina Rosenberg, Anna Serner, Jenni-Juulia Wallinheimo-Heimonen, Tereza Franzén, Rudo Chigudu

Politics of hate

Maria Sveland, Jenny Sonesson, Diana Nyman

Feminists futures

Drude Dalerup, Soraya Post, Barbro Sundback, Hanne Helth, Sylvia Walby

Extended speeches

Amina Wadud, Cynthia Enloe  Catharine MacKinnon

Söndag 15 juni

Watch, read, share, like

Everyday action

Closing ceremony

Nordiska programmet

Bokstaven A och B betyder följande:

A = problemformulering, utmaningar och status på temat.

B = hitta strategier, krav och lösningar på temat.

Omsorgsarbete och välfärdssamhälle A. (Problemformulering, utmaningar och status)

Omsorgsarbete och välfärdssamhälle B. Lösningar, strategier och krav)


Feminismens framtid i Norden och kvinnorörelsens organisering A. (Problemformulering, utmaningar och status)

Feminismens framtid i Norden och kvinnorörelsens organisering B. (Lösningar, strategier och krav)


Miljö, klimat och hållbar utveckling A. (Problemformulering, utmaningar och status)

Miljö, klimat och hållbar utveckling B. (Lösningar, strategier och krav)

 

Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter A. (Problemformulering, utmaningar och status)

Jämställdhetsintegrering och jämställda verksamheter B. (Lösningar, strategier och krav)


Feministisk ekonomi – ekonomisk och social utveckling A. (Problemformulering, utmaningar och status)

Feministisk ekonomi – ekonomisk och social utveckling B. (Lösningar, strategier och krav)

 

Politiskt deltagande och samhällsutveckling A. (Problemformulering, utmaningar och status)

Politiskt deltagande och samhällsutveckling B. (Lösningar, strategier och krav)

 

Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär A. (Problemformulering, utmaningar och status)

Kvinnor i arbete, lika lön, utbildning och karriär B. (Lösningar, strategier och krav)

 

Kvinnors och flickors kroppar – sexualitet, hälsa och reproduktiva rättigheter A. (Problemformulering, utmaningar och status)

Kvinnors och flickors kroppar – sexualitet, hälsa, och reproduktiva rättigheter B.(Lösningar, strategier och krav)


Ny teknologi och media A. (Problemformulering, utmaningar och status)

Ny teknologi och media B. (Lösningar, strategier och krav)

 

Våld mot kvinnor och flickor A. (Problemformulering, utmaningar och status)

Våld mot kvinnor och flickor B. (Lösningar, strategier och krav)

 

Asyl och migration A. (Problemformulering, utmaningar och status)

Asyl och migration B. (Lösningar, strategier och krav)

 

Fred och säkerhet A. (Problemformulering, utmaningar och status)

Fred och säkerhet B. (Lösningar, strategier och krav)