Praktisk info för Öppna programmet

Nedan finner ni som är NGO- eller Guld/Silver/Brons-arrangörer praktisk information inför för er medverkan i Öppna programmet:

 

Uppdatera informationen om era programpunkter & för in namnen på de medverkande talarna

Länkarna till era programpunktsformulär har öppnats upp så att ni kan ta bort, lägga till och justera den sista informationen innan forumet drar igång. Ni kan göra ändringar i programbeskrivningen och i medverkandelistan. Rubriken för er programpunkt kommer inte att kunna ändras då denna måste stämma överrens med schemat i programtidningen. Varje programpunkt har en unik länk och det är samma länk som ni fick vid registreringen av er/era programpunkter.

Ni behöver se över och föra in namnen på alla de som ska medverka som talare under er/era programpunkter i respektive programpunktsformulär. Detta är viktigt för att 1) talarna ska släppas in i seminarierummet i de fall de inte har ett konferenspass, 2) för att vi ska kunna tillverka en bordsskylt med namn till alla talare, 3) för att fullständig information om er programpunkt ska finnas tillgänglig i schemat på webben, och 4) för att talarna ska bli sökbara i talarlistan på webben.

 

Har du tappat bort din länk? Vänligen kontakta oss genom nf2014@nullmci-group.com

 

Schema & tider

De tider som visas för er programpunkt i schemat anger när programpunkten börjar och när den slutar ur ett besökarperspektiv. Detta är era 90 min av effektiv programtid. Resterande 30 min är avsatta för era förberedelser och återställning av lokalen, samt in-och utsläpp av besökare. Detta innebär att ni som arrangör måste vara på plats i er lokal 15 min före angiven starttid på schemat (detta innebär vanligtvis kvart i). För att nästkommande arrangör också ska få sin förberedelsetid så måste lokalen vara tömd på besökare och återställd till ursprungligt skick 15 min efter angiven sluttid på schemat (vanligtvis kvart i) – avsluta därför er programpunkt med god marginal. Det är av yttersta vikt att tilldelade tider respekteras, så inga förseningar i programmet sker. Det försämrar upplevelsen för både våra besökare och övriga arrangörer.

 

Er rumsvärd finns tillgänglig för praktiska frågor under forumet!

Ta reda på tiderna för er/era programpunkter genom att söka efter respektive programpunkt i schemat på webben, här.

 

Hitta er lokal på plats i Hyllie

Det öppna programmet äger rum både i lokaler inne på MalmöMässan och på Malmö Arena. Ta reda på vad er lokal/era lokaler heter genom att söka efter respektive programpunkt i schemat på webben här. När ni vet vad er lokal/era lokaler heter, se nedan för information om i vilken byggnad som den/de ligger.

 

Malmö Arena: Salimi, Briet, Sundström, Furuhjelm, Taikon, Gudrun, Davis, deBeauvoir, hooks

MalmöMässan: Södergran, Wägner, Qvam, Brantenberg, Pankhurst, Canth, Jensen, Stéenhoff

 

På plats under forumet är det väl skyltat och volontärer hjälper er att hitta rätt!

 

Tillgänglighet

Vi vill självklart att Nordiskt Forum ska vara tillgängligt för så många som möjligt. Vi vill därför be dig som arrangör att tänka på följande:

  • Det finns hörselslingor i alla lokaler, både på scenen och för publiken. För att dessa ska fungera måste mikrofoner användas av dem som talar, även i små lokaler. Glöm inte bort att skicka runt mikrofon för eventuella publikfrågor!
  • Visar du PowerPoint? Tänk på att alla inte ser vad du visar utan berätta också eller läs upp informationen på dina bilder.

Läs gärna mer om tillgänglighet för besökare och arrangörer här. Har du frågor vänligen kontakta caroline.matsson@nullnf2014.org

 

NGO-arrangörer

Ni har under er programpunkt tillgång till:

➜ 2 timmar i sal (90 min effektiv programtid).

➜ en konferenslokal i biosittning.

➜ konferensteknik (ljudanläggning, 2 mikrofoner, dator/videoprojektor).

➜ trådlöst nätverk (namn på nätverk och lösenord meddelas på plats).

➜ 2 konferensbiljetter (i kombinationspaketet program & monter ingår totalt 4 konferensbiljetter) – Registrera namnen på dem som ska nyttja dessa biljetter snarat till via hemsidan. Uppge den registreringskod du fått i tidigare korrespondens.

➜1 rumsvärd.

➜ Tekniker finns tillgänglig och nås via salens rumsvärd.

 

Önskar du ytterligare teknik går det oftast att beställa i förväg och faktureras programpunktsarrangören. Vänligen beställ i god tid hos jno@nullinformationsteknik.se

Det står er fritt att möblera om i rummet om så önskas, men allt ska återställas innan lokalen lämnas.

GULD/SILVER/BRONS-arrangörer

Ni har under er programpunkt tillgång till:

➜ 2 timmar i sal (90 min effektiv programtid).

➜ en konferenslokal i biosittning.

➜ konferensteknik (ljudanläggning, 4 trådlösa mikrofoner, scenljus, dator/videoprojektor, filmduk)

➜ trådlöst nätverk (namn på nätverk och lösenord meddelas på plats).

➜ 15 konferensbiljetter för GULD / 10 konferensbiljetter för SILVER / 8 konferensbiljetter för BRONS – Registrera namnen på dem som ska nyttja dessa biljetter snarat till via hemsidan. Uppge den registreringskod du fått i tidigare korrespondens.

➜1 rumsvärd.

➜ 1 tekniker.

 

Önskar du ytterligare teknik går det oftast att beställa i förväg och faktureras programpunktsarrangören. Vänligen beställ i god tid hos jno@nullinformationsteknik.se

Det står er fritt att möblera om i rummet om så önskas, men allt ska återställas innan lokalen lämnas.

 

Listor över alla arrangörer och talare på Nordiskt Forum

Nu finns en fullständig lista på webben med namnen på alla organisationer som arrangerar programpunkter i det Öppna programmet. Klickar man en specifik organisations namn så får man upp rubriken/rubrikerna på organisationens programpunkter, och klickar vidare på en specifik rubrik så får man detaljerad information om just den programpunkten. Ni hittar arrangörslistan här.

En fullständig lista på alla medverkande talare (i alla Nordiskt Forums programspår) finns här. Talarlistans funktioner är uppbyggda på samma sätt som arrangörslistans.

 

Vill ni bjuda på mat eller dryck?

Vill du bjuda på mat och/eller drick under er programpunkt så går detta bra. Om din programpunkt är på MalmöMässan, ring Mässrestauranger +46 040-642 10 00. Om din programpunkt är på Malmö Arena, kontakta Restaurangbokningen + 46 040-642 04 44.

 

Folkets Parad!

Lördagen den 14:e juni ställer Malmö stad till med fest i Folkets Park. Det kommer vara ett sprakande arrangemang som pågår från dag till kväll. För att länka samman forumet på arenan och folkfesten i Parken så kommer en parad anordnas som avgår från triangelstationen mot Parken efter avslut på arenan.

Vi samlas på torget utanför Malmö konsthall kl.18:00 och avgår mot Parken 18:30 för att anlända ca. 19:00 då kvällsprogrammet på stora scenen drar igång med bl.a. Marit Bergman och Say Lou lou.

Om ni önskar delta i paraden som grupp så är det önskvärt att ni meddelar detta i förväg, så vi kan skapa en plan för hur vi bäst ställer upp oss, för allas trevnad. Plats finns till alla, men det kan vara bra att veta var i paraden man ska gå. Det möter inga hinder att ha med egna orkestrar, ljudbil, performanceartister osv. Men vi vill gärna veta det innan så vi kan se till att göra plats åt er.

För mer information samt anmälan, var vänlig och kontakta Jenny Lindh på Malmö Folkets Park genom Jenny.8.lind@nullmalmo.se​​

 

Påverka Nordiskt Forums slutdokument

De 200 kvinnoorganisationer som står som initiativtagare till Nordiskt Forum har via sina paraplyorganisationer tillsammans arbetat fram ett utkast till slutdokument. Detta kan du läsa här.

Alla som är organiserade, arbetar med eller bara är intresserade av feminism och jämställdhet har möjlighet att komma med kommentarer och nya förslag till utkastet via ett webbformulär. Du hittar det här.

För de som deltar på Nordiskt Forum finns det dessutom ytterligare möjlighet att göra sin röst hörd. På varje seminarium i det Nordiska programmet under torsdagen och fredagen kommer det att finnas rapportörer som samlar in synpunkter och konkreta förslag till slutdokumentet.

En textkommitté bestående av representanter ur de nordiska paraplyorganisationerna behandlar löpande alla synpunkter som kommer in och sammanställer det slutgiltiga dokumentet på plats i Malmö. Under söndagens avslutningsceremoni i Malmö Arena kommer slutdokumentet att överlämnas till nordens jämställdhetsministrar och chefen för UN Women. Detta dokument är en viljeyttring för framtiden kring Nordiskt Forums 12 teman.

Frågor

Har ni frågor eller behöver ni annan information om det praktiska som rör er programpunkt, kontakta Pernilla Rönde (nf2014@nullmci-group.com eller + 46 0709-626 009).