Kategori: Okategoriserade

Feministisk ekonomi

Just nu: lägesbeskrivning och problemformulering kring feministisk ekonomi.feministisk_ekonomi

Det råder en bristande förståelse för och värdering av kvinnors arbete, avlönat som oavlönat, vilket leder till felaktiga ekonomiska modeller. Det är en stor utmaning att visa hur kvinnors samlade insatser är produktiva och värdeskapande. I detta seminarium ger vi en lägesbeskrivning utifrån temat.

Nordiska Programmet, sal Wägner

 

Arga vita män

Vilka är de största utmaningarna som feminismen brottas med? Frågan ställdes till fem representanter från Nordens samtliga länder under sessionen Feminismens framtid i Norden. Svaren visar på att utmaningarna är både många och vitt skilda.

– Jag anser att samhällets individualisering är en stor utmaning som vi ställs inför då vi arbetar med jämställdhetsfrågor. Den gör att vi inte ser de maktstrukturer som finns mellan män och kvinnor. Vi blir helt enkelt “genusblinda, säger Milla Pyykkönen, Finland.

Att arga, vita män utgör ett betydande hot mot feminismen är samtliga i panelen rörande överens om. Islands representant Kristin Astgeirdottir uppehåller sig en bra stund kring ämnet, och menar att det är viktigt att analysera de största hoten för att kunna nå framgångar i sitt arbete för jämställdhet.

– Vi kan se en växande antifeminism i samhället. Vi behöver manliga feminister som kan utgöra en viktig motpol till de arga, vita männen, en feministisk rörelse med manliga medlemmar. Det är inte endast till kvinnors fördel att samhället blir mer jämställt, det gäller båda könen. Den feministiska debatten behöver helt enkelt fler engagerade män. Som avslutning på seminariet behandlades även den ekonomiska aspekten av feminismen. Moderator Vicki Therkildsen ställde frågan hur feminism och pengar hänger ihop.

– Kvinnor lägger mycket av sin sin lediga tid på att jobba gratis. Pengar är grundläggande för att kvinnorörelser runt om i Norden ska kunna bedriva sitt arbete, och det är ett faktum att kvinnor har mindre resurser än män. Stötta de svagare i stället för att ge merparten av resurserna till männen, avslutar Kristin Astgeirdottir.