Nordiskt Forums slutdokument är här

Nu finns Nordiskt Forums slutdokument att läsa här på hemsidan. Vi har strävat efter att göra det så tillgängligt som möjligt. Slutdokumentet finns på svenska, engelska, finska, isländska samt i punktskrift och inläst och teckentolkat. Samtliga versioner hittar du här.

Under Nordiskt Forum antogs ett handlingsprogram med krav och rekommendationer för kvinnors rättigheter och jämställdhet. Vi kallar det “Feministiska överenskommelser och krav”. Dokumentet har varit öppet för alla som vill komma med kommentarer och förbättringar. I vårt slutdokument påminner vi våra regeringar om de åtaganden de gjorde redan 1995. Vi skärper medvetenheten om deras absoluta ansvar att agera för alla kvinnors fulla mänskliga rättigheter. De nordiska kvinnoorganisationerna håller våra regeringar ansvariga, oavsett deras politiska sammansättning. Det är vårt sätt att praktisera motstånd mot alla former av diskriminering och rasism och tillbakarullande av demokrati och kvinnors rättigheter.

De nordiska kvinnoorganisationerna önskar att alla ska använda slutdokumentet för att driva på utvecklingen så att alla kvinnor ska leva fria från fruktan och våld, där varje kvinna äger sin kropp och sexualitet, där varje yttring av rasism och diskriminering finner motstånd.

Kommentarer stängda.