Nordiskt Forums slutdokument överlämnas till Nordens jämställdhetsministrar idag

Idag mottar Nordens jämställdhetsministrar en rad krav och rekommendationer i Nordiskt Forums slutdokument.

Med dokumentet, som överräcks under forumets avslutningsceremoni, vill den nordiska kvinnorörelsen påminna sina regeringar om de åtaganden som gjordes då Handlingsplanen från Peking skrevs under. Regeringarna förpliktade sig då att i alla politiska åtgärder och program ha ett könsperspektiv.

– Den nordiska kvinnorörelsen lägger fram 63 punkter som vi önskar att våra länder uppfyller. Det är dags för handling nu! Men arbetet för jämställdhet stannar inte där, säger Gertrud Åström, ordförande för Sveriges Kvinnolobby.

– Nordiskt Forum har varit ett fantastiskt möte med närmare 20 000 besökare. Vi är övertygade att alla dessa människor tar med sig nya idéer och strategier för framtiden. Det är en samlad kraft som kommer att påverka våra myndigheter, civilsamhällen, fackliga organisationer, kommuner och företag, fortsätter Gertrud Åström.

 

Här är fem viktiga krav ur Nordiskt Forums slutdokument:

• Statsbudgetar och kommunala och regionala budgetar ska jämställdhetsintegreras så att könsperspektivet synliggörs i ekonomiska underlag och beslut, och de jämställdhetspolitiska målen ska systematiskt följas upp och läggas till grund för nya insatser, samt inkluderas i Post 2015-agendan.

• De nordiska regeringarna ska finansiera kvinnorörelsens organisationer och samarbete på nordisk nivå, minst på samma nivå som andra organisationer i civila samhället så att feminismen får genomslag och verklig jämställdhet nås i samhället.

• Kvinnor med familjeanknytning ska få egna uppehållstillstånd som inte är knutna till mannen. Utvisningar av våldsutsatta ska stoppas. Kvinnor som utsatts för människohandel ska ges skydd och hjälp oavsett om de kan eller vill vittna vid rättegångar.

• Nordens regeringar, arbetsgivarorganisationer och fackliga organisationer ska verka för ett arbetsliv som tar hänsyn till familjeliv och faktisk arbetsmiljö och skapa rimliga arbetsvillkor. Rätt till heltid ska utökas genom lag eller avtal i de länder där kvinnors ofrivilliga deltidsarbete är utbrett. Osäkra anställningar i form av timanställning och visstidsanställning regleras så att missbruk stävjas.

• Nordiska myndigheter ska bidra till att kvinnor tar plats som aktörer, innovatörer, organisatörer, lärare, ledare och ambassadörer för hållbar utveckling. Klimat- och miljöinriktade biståndsmedel skall alltid, där det är relevant, ha inkluderat ett könsperspektiv.

 

Läs hela dokumentet här.

.

Kommentarer stängda.