Media och internet behövs i kampen för jämställdhet

Internet kan göras till ett avgörande verktyg för att öka jämställdheten i världen.

Under Arena-sessionen ”Watch, read, share, like” diskuterades medias och internets roll för att öka jämställdheten i världen.

–      Att skriva en nyhet utifrån ett genusperspektiv gör att du ofta får en helt annan historia än den som du skulle fått i vanliga fall, säger Anita Frank Groth, redaktör för danska Kvinfo.

För att öka jämställdheten genom media handlar det inte bara om hur du analyserar en nyhetshändelse, utan också hur den presenteras.

–      Inom feminismen pratar vi väldigt mycket ett akademiskt språk men vi måste också prata mer tillgängligt för alla. Alla måste få komma in på lika villkor, säger Iki Gonzalez Magnusson, projektledare för Utopia.

–      Läs på om crip-theory och fundera på hur ni kan göra saker som ni arrangerar eller skriver mer inkluderande, säger hon.

 

Sara Eriksson, chefredaktör för den feministiska tidskriften Astra uppmanade alla redaktörer och journalister att också hjälpa varandra.

–      Feministiska tidskrifter i Norden måste hålla ihop. Tipsa och stötta varandra, säger hon.

Precis som Iki Gonzalez Magnusson, framhöll hon vikten på att göra mer än att sätta ner fina ord på ett papper.

–       Vi måste vara uppmärksamma på att intersektionalitet inte bara blir ett fint ord som står på våra webbsidor utan något som integreras i allt som görs.

 

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör för SIDA, ser också internet och andra tekniska uppfinningar som ett prioriterat område för att öka jämställdheten i världen.

–      Genom ny teknik kan vi hoppa över utvecklingssteg som vi själva inte hade möjlighet till. Vi kan få bort könsmönster och göra rätt från början. Tekniken kan spara tid, säger hon.

Kommentarer stängda.