Majoritet för utökade pappamånader i politikerpanel om jämställda löner

Ett 100-tal personer fick vända i dörren till partidebatten om jämställda löner som var del av det öppna programmet i Arenan under söndagen. I panelen satt kända politiker på rad, Annie Lööf (C), Ylva Johansson (S), Jonas Sjöstedt (V), Maria Arnholm (FP), Åsa Romson (MP), Penilla Gunther (KD) och Jessica Polfjärd (M).

Gertrud Åström, moderator och ordföranden för Sveriges Kvinnolobby, inledde med att berätta om 15:53-rörelsen som bildades sedan en uträkning visat att kvinnor jobbar gratis efter klockan 15:53 medan män får lön för hela dagen räknat på en arbetsdag mellan 8 och 17.

– Då för tre år sedan var det 15:51. Nu har vi blivit två minuter bättre, konstaterade Åström, torrt ackompanjerad av uppgivna skratt från publiken.

15:53-rörelsen har satt upp tre krav för att sätta press på politikerna för att komma till rätta med problemet; krav på en årlig lönekartläggning på alla arbetsplatser, lika rätt till heltid för män och kvinnor samt jämställd föräldraförsäkring. Varje politiker i panelen pressades på svar i dessa frågor. En handuppräckning visade att alla partier är för en lönekartläggning förutom moderaterna och socialdemokraterna, även om Ylva Johansson beklagade att nuvarande regering tagit bort kartläggningen som tidigare införts.

– Jag respekterar att kartläggningen togs bort eftersom en sådan medför krångel och jobbig administration, men jag är själv för en kartläggning, sade jämställdhetsminister Maria Arnholm (FP).

Jonas Sjöstedt (V) gav ett exempel från Malmö kommun där en kartläggning resulterat i höjda löner för kvinnor. Annie Lööf (C), efterlyste krafttag och tycker inte att det räcker med en kartläggning utan krävde också resultat. Om en översyn ska ske årligen eller med ett längre tidsintervall ville hon ha osagt. Åsa Romson (MP), menade att en kartläggning är ett första steg, men att fler verktyg behövs för att komma till rätta med problemet och framförallt vill hon sätta press på att något görs. Pernilla Gunther (KD) ville införa ett valideringssystem som en utveckling av en kartläggning. Gertrud Åström avslutade rundan med att konstatera att 15:53-rörelsen inte godkänner argumentet om att en kartläggning är jobbig för arbetsgivaren och gav exempel på arbetsplatser som inte hade några problem med lönekartläggning.

Nästa punkt var politikerna eniga om: Kvinnor och män ska ha lika rätt till heltid. Jonas Sjöstedt (V) ville lagstifta om rätten till heltid. Något Pernilla Gunther (KD) tog avstånd ifrån.

-Det finns de som inte klarar av att arbeta hela dagar, de ska inte tvingas till heltid, sade Gunther.

Jonas Sjöstedt kontrade med att det ska finnas en rättighet i botten.

– Heltid är normen, deltid ska vara en möjlighet, sade Sjöstedt.

Hur föräldraförsäkringen ska se ut har partierna olika syn på men en majoritet var för en utökning av öronmärkta månader för pappan. Åsa Romson (MP), förespråkade att två tredjedelar ska vara knutna till vardera förälder och en tredjedel ska vara frivillig. En syn som Annie Lööf (C), delvis delade. Jonas Sjöstedt (V) ville att föräldraförsäkringen ska delas rakt av mellan föräldrarna. Dels för att båda ska få en nära relation till barnen, dels för att bryta det gamla mönstret i grunden. Maria Arnholm (FP) ville utöka dagens två månader till tre månader med ett långsiktigt mål om att föräldraförsäkringen ska bli individualiserad. Ett mål som delades av Socialdemokraterna men där Ylva Johansson (S) förespråkade att vägen dit ska ske via tredelad försäkring. Jessica Polfjärd (M), betonade att en jämställd föräldraförsäkring kräver jämställda löner. Pernilla Gunther (KD) ansåg familjen ska själv ansvara för vem som tar ut dagarna.

Kommentarer stängda.