Jämställdhetsministrar ställdes till svars

ministrarVilka är dagens utmaningar och hur ska de övervinnas? Det var den övergripande frågan som Nordens jämställdhetsministrar diskuterade på söndagsförmiddagen.

Samtalet arrangerades av Nordiska ministerrådet och leddes av Heidi Avellan, ledarskribent på Sydsvenskan. På frågan om dagens utmaningar svarade Islands jämställdhetsminister Eygló Harðardóttir att man i Norden redan uppnått mycket, men än  återstår mycket att göra. Hon framhöll särskilt inkluderandet av män i jämställdhetsarbetet.

-Könsrelaterat våld, mäns våld mot kvinnor är viktigt att arbeta mot. Men det är också en fråga om mäns våld mot män. Det handlar om våra bilder av maskulinitet och femininitet. En stor utmaning är också att göra arbetsmarknaden mer jämställd. Islands arbetsmarknad är Nordens mest könsuppdelade. Till exempel arbetar nästan bara män i den stora fiskeindustrin, sa hon.

Delad föräldraförsäkring

Danmarks jämställdhetsminister Manu Sareen tycker att det fortfarande finns hinder för kvinnors självförverkligande i Danmark. Bland annat nämnde han det han kallar för värdesexism, att kvinnor som uttalar sig i offentligheten ofta blir utsatta för olika kränkningar. Han pekade också på vikten av att vidga barn och ungdomars horisonter när det gäller yrkesval.

– Jag hörde till exempel en flicka visste till exempel inte att hon kunde välja att bli ingenjör, berättar han.

Så långt som att införa individualiserad föräldraförsäkring ville han däremot inte gå i jämställdhetspolitiken.

– Vi har inget emot om föräldrar vill dela upp ledigheten mellan sig, vi vill bara att det ska vara upp till föräldrarna, sa han och möttes av spridda burop bland publiken i den nästan fullsatta salen.

Färöarnas närings- och jämställdhetsminister Johan Dahl framhöll också den den ojämställda arbetsmarknaden som en stor utmaning.

– Många av Färöarnas män är ute på sjön och jobbar, och då tvingas många kvinnor stanna kvar och arbeta deltid.

Svenska sexköpslagen

Norska jämställdhetsministern Solveig Horne tycker att våld mot kvinnor är det största jämställdhetsproblemet.

– Inte minst är det ett problem att bara tio procent av våldsutsatta kvinnor polisanmäler våldet, sa hon och hänvisade till en undersökning.

När hon fick frågan om varför hennes parti inte stöder lagen mot sexköp svarade hon, till publikens protester:

– Det har visat sig att i de länder som infört lagen så har situationen blivit värre.

Hon förklarade inte ytterligare vad hon syftade på.

Stark struktur

Sveriges jämställdhetsminister Maria Arnholm lyfte, precis som Eygló Harðardóttir, fram männens roll i jämställdhetsarbetet.

– Vi har tagit fram en statlig utredning på 500 sidor som heter Män och jämställdhet som jag hoppas ska ligga till grund för arbetet. Vi brukar säga ”alltid kön, aldrig bara kön”, för kön är en av många viktiga maktfaktorer.

Hon pekade som en av de viktigaste utmaningarna att skynda på jämställdhetsprocessen:

-Det är frustrerande att det tar så lång tid, att vi inte kommit längre trots allt arbete. Det är för att den patriarkala strukturen är starkare än någon annan struktur. Det krävs retorik och värderingspolitik för att få upp jämställdhet på den huvudpolitiska ordningen. Och jag är glad att jämställdhet har blivit en huvudfråga inför det svenska riksdagsvalet i år, sa hon och möttes av applåder.

Kommentarer stängda.