Uppehållstillstånd oberoende av sin man

Lösningar på hur de nordiska länderna ska ta emot asylsökande på ett värdigt och korrekt sätt var en av punkterna på fredagens program. Mottagandet ser idag lite olika ut. I Norge och Island är lagstiftningen likartad. Där kan asylsökande och traumatiserade flyktingar skickas tillbaka efter kort tid. 

Det diskuterades på ett seminarium med rubriken Asyl och migration på fredagen. De tre representanterna i panelen Trifa Sharkely från Sverige, Margrét Steinarsdottir från Island och Ann Magritt Austenå från Norge var eniga om att lagstiftningen måste ändras så att kvinnor som kommer till deras respektive länder ska kunna få uppehållstillstånd som inte är knutna till mannen de kommer tillsammans med.

De betonade även vikten av att godta ett förslag om att ge utsatta kvinnor och deras barn god vård och skyddat och säkert boende. För att kvinnor som kommer till de nordiska länderna inte ska skickas tillbaka till det första europeiska land de kommer till som flyktingar ställs också krav på att dokument som exempelvis körkort och andra id-kort och intyg ska vara tillräckliga för att pass ska kunna utfärdas för den asylsökande. Att det finnas tillräckligt med kvinnojourer/skyddsboenden i länder som sjuka, utsatta och förföljda kvinnor och barn kommer finns också på dagordningen.

Kommentarer stängda.