Inga vakthundar, utan dialogpartners

Josefin Karlsson – SE – Generalsekreterare i WILFP
Gro Lindstad – NO – Chef på Fokus
Libby Archal

Det var en enad grupp som diskuterade hur man ska gå till väga för att garantera kvinnors närvaro vid konflikt- och fredsförhandlingar. Några av de problem man kan se idag är att:
• kvinnor leder inga fredskonferenser
• det saknas modiga människor i globala ledningsfunktioner – det fanns 1995
• kvinnors rättigheter görs till ett förhandlingskort, som kan förhandlas bort

För att ändra på detta behöver vi:
• ställa större krav på transparens i maktprocesserna
• kräva att bli involverade i ett tidigt skede
• vi ska inte vara vakthundar, utan dialogpartners
• tydligare hålla myndigheterna ansvariga när de inte håller avtal de skrivit på

Viktigast av allt är att se till att hela kvinnorörelsen jobbar ihop, och att vi lyfter blicken från det som skiljer och fokuserar på det som enar – tillsammans är vi starka!
 

Kommentarer stängda.