Har du tid?

Upplevelsen av att ha mindre tid på jobbet och i privatlivet är något som många kvinnor och män lever med. Och stress och utbrändhet är relativt vanligt i arbetslivet. Men är det verkligen så att vi har mindre tid?

Anna Herbert Hwang, forskare i psykologi vid Linnéuniversitetet, inleder sitt framträdande med att ställa en fråga till publiken.
– Hur många här känner sig stressade minst en gång i veckan?

Alla händer i luften.

– Hur många känner sig stressade en gång om dagen?

Ganska många händer i luften.

Anna Herbert Hwang, som också företräder Internationella Kvinnoförbundet, berättar att vi idag faktiskt arbetar mindre än vad våra mor- & farföräldrar gjorde. Men trots det är vi mer stressade.

– Vi arbetar mindre, men vi arbetar på ett annat sätt, mycket beroende på internet.

Tiden som vi spenderar på jobbet och tiden som vi spenderar privat flätas ihop mer och mer. I högre utsträckning kollar vi vår arbetsmail på vår fritid och vi arbetar hemifrån i högre utsträckning. Vi är ständigt uppkopplade. Vår användning av internet kan skapa ett beroende, säger Anna.

– Hur många har svårt att hålla sig från att kolla hur många likes man fått på Facebook under dagen?

Publiken nickar och ler instämmande.

Anna lyfter vikten av att vi funderar kring hur vi använder nätet och vad det gör med oss.

– Vad gör det till exempel med oss när vi läser på nätet? Jo när vi läser på nätet utsätter vi hjärnan för fragmenteringsupplevelser. Det tar längre tid att minnas. Vår hjärna påverkas på ett annat sätt när vi läser på nätet än när vi läser en bok. Eftersom vi inte förstår vad det gör med hjärnan så förstår vi inte hur det hänger samman med stress. Om vi få ökad förståelse för hur vi använder nätet och hur det påverkar oss, så kanske vi också skulle stressa mindre, avslutar Anna.

Kommentarer stängda.