En feminism bortom kolonialism

Vitt och medelklassigt. Ramverket för genusforskning måste inkludera mer än västeuropeiska perspektiv för att feminismen ska lyckas. Det menar professor Rawyn Connell från University of Sydney.

Som en del av lördagens gratis-program höll Rawyn Connell en trettio minuter lång föreläsning kring vikten av att omvärdera vilken litteratur som används inom den genusvetenskapliga forskningen.

– Ett stort problem inom feminismen är att det fokuserar på de rika länderna i Europa och Nordamerika. Genusanalysen fungerar inte att applicera på samma sätt i Algeriet som i Sverige, säger Rawyn Connell och fortsätter:
– Den sociala erfarenheten av genus är nedskriven utan att den koloniala erfarenheten finns med.

Inför en fullsatt publik presenterade Rawyn Connel sju namn som hon ansåg nödvändiga på alla litteraturlistor bland framtidens genusstudenter: Marnia Lazreg, Uma Chajravarti, Fatima Mernissi, Heleieth Saffoti, Bina Agarwal, Amina Mama, Chilla Bulbeck.
– Det är en utmaning att samordna olika rörelser inom den feministiska rörelsen. Det här är en början, avslutade Rawyn Connell.

Kommentarer stängda.