Antirasism och feminism har många politiska färger

I mässans öppna hörna Parks möttes Rossana Dinamarca (V), Marie Hagberg (obunden) och Anna Steele (M) i en intressant debatt med huvudfrågan “Har antirasism och feminism en politisk färg?” Debatten var intensiv vilket inte var konstigt med tanke på att det var två motpoler i svensk politik som möttes. Högern och vänstern har olika utgångspunkter och diskussionen tangerade ofta dess.

Synen på kapitalism, kommunism och Sveriges utveckling senaste åtta åren må skilja stort mellan V och M, men gemensamt ser man att patriarkatet är det stora problemet, och att kvinnor måste ha mer plats. Rasismen var man också ense om att det inte enbart representerades av SD, utan att det är något som genomsyrar hela vårt samhälle och är ett problem vi måste arbeta mycket mer med.

Slutligtvis formulerade Marie den gemensamma huvudinställningen med orden: – Vi måste arbeta med antirasism och feminism ihop, och göra det i ett brett samarbete över partigränserna. Vi måste visa en bred front för att ha möjlighet att motverka den negativa utveckling vi ser idag.

Kommentarer stängda.