Visuell makt med Joanna Rubin

Rubin_Dranger_Joanna_4Joanna Rubin är serietecknare, bilderboksskapare och professor i illustration på Konstfack. Under sitt framförande på Nordiskt forum pratar hon engagerat om hur vår kultur är mer visuell än någonsin tidigare.

Idag utsätts vi av ett massivt flöde av bilder dagligen. Vi inte bara konsumerar mer bilder än tidigare, vi sprider också våra bilder till en vidare krets än någonsin tidigare. Vi kommunicerar till mångt och mycket genom och via sociala medier. Samtidigt saknar de allra flesta verktyg att kritiskt kunna analysera bilder.

2012 och 2013 pågick en intensiv debatt om rasistiska bilder i barnkulturen. Joanna menar att debatten vittnade om en stor okunskap när det gäller rasstereotypa bilder. Många förstår inte vad som menas med en rasstereotypisk bild. Och många saknar kunskap om stereotypa bilders historia och funktion.

Joanna pratar om vikten att öka kunskapen om bild och visuell kommunikation från förskola till forskning.
– Det största problemet är omedvetenheten. Vi behöver känna till vår historia för att förstå hur seglivade stereotypa bilder är.

Joanna lyfter Tintin som ett pedagogiskt exempel om man vill förklara vad man menar med rasstereotypiska bilder. I böckerna om Tintin i Kongo bryter illustratören mot sin visuella stil. Dragen överdrivs grovt, svarta människor illustreras till exempel med clownstora läppar. Allt som står i kontrast till den vitheten överdrivs för att skapa skillnad.

Stereotyper får oss att uppmärksamma vissa drag hos en grupp människor och bortse från andra. Det maximerar skillnaderna i utseendet mellan olika grupper.
– När man sidoställer en grupp människor som ett skyltsystem så framträder det stereotypa, säger Joanna.

Joanna avslutar med att poängtera att rasstereotypa bilder är direkt länkade till våld och förtryck. Mer kunskap om stereotypa bilders historia och funktion gynnar alla.

Kommentarer stängda.