Kunskap är makt

Olga Persson inleder seminariet Kvinnors och flickors kroppar – sexualitet, hälsa och reproduktiva rättigheter, med att prata om hur viktigt det är med rätt kunskap. Den låga kunskapen och utbildningen kring kvinnors och flickors sexualitet och hälsa är ett stort problem, det är alla i panelen rörande överens om.

– Det går inte att prata naivt om kvinnor och flickors kroppar utan man måste ifrågasätta sjukvården och rättsväsendet, säger Tiina Rosenberg, Finland.

– Bemötandet inom sjukvården och diskursen måste förändras. Just nu läggs ofta skulden på offret när det begåtts ett sexuellt övergrepp.

Mörkertalen kring sexuella övergrepp är stora och det konstateras att det måste begäras mer av rättsväsendet. Även den politiska viljan måste finnas och politikerna måste förstå vad som behövs. Det finns en stor kunskapsbrist i bemötandet av kvinnor och flickor som utsatts för sexuella övergrepp, men hur mycket utbildning som läggs på ämnet är en resursfråga.

– Domare har inte kunskapen för att kunna döma sexuella övergrepp objektivt. En person måste ha rätten att ge godkännande till sin kropp och sexualitet och inte som det ser ut idag att det finns ett godkännande enda tills man säger nej, berättar Zandra Kanakaris, Sverige.

Kommentarer stängda.