”Jämställdhetsintegrerare måste bli mer rebelliska”

Martina Skrak, kommunalråd i Malmö, och Hanna Ylöstalo, forskare i Tammerfors, diskuterar hur man uppnår en jämställd arbetsmarknad.

Jämställdhetsintegrering, eller engelskans ’gender mainstreaming’, har blivit ett ledande begrepp för offentliga internationella och lokala verksamheter. En central fråga för forskare och politiker som arbetar med jämställdhetsfrågor i Norden är hur regeringarna kan implementera och förankra jämställdhetsintegrering i nationella lagar och förordningar.

“Vi behöver vara irriterande”
– Vi behöver bli mer rebelliska, vi behöver vara irriterande för att sätta press på organisationer, säger Þorgerður Einarsdóttir, professor i genusstudier vid universitetet på Island. Hon driver sedan 2005 en universitetskurs specifikt om jämställdhetsintegrering.

– Jämställdhet är inte en fråga om åsikter utan om kunskap, menar Martina Skrak, politiker (V) och jämställdhetskommunalråd i Malmö.

Hon berättar att de upptäckte att många jobbannonser inom mansdominerade sektorer i Malmö stad innehöll ett mycket maskulint språk, och hittade motsvarande språk i annonser från kvinnodominerade arbetsplatser. De ”genustvättatade” jobbannonserna för tjänster inom kvinno- och mansdominerade sektorer för att locka fler att söka, och såg resultat. Malmö stad har även jämfört löner mellan män och kvinnor i flera sektorer. Resultatet, som visar på könsbaserade skillnader, har använts för att jämna ut löneskillnader i Malmö stad.

Finsk paradox
Hanna Ylöstalo forskar om jämställdhet i arbetslivet vid Tammerfors universitet. Hon ser en paradox i finländarnas syn på jämställdhet. De är stolta över att vara jämställda, samtidigt som det finns mycket motstånd till att prata om jämställdhet. Det påverkar också den politiska viljan att jämställdhetsintegrera.

– Många arbetsplatser tar inte den nationella lagstiftningen seriöst, det finns inga konsekvenser om man inte följer lagen, säger hon och håller med om att jämställdhetsintregrerare borde ”misbehave” och bli mer rebelliska för att driva arbetet framåt.

Kommentarer stängda.