Ett bra klimat för kvinnor

De som drabbas hårdast av klimatförändringar i världen är de fattiga. Eftersom majoriteten av de fattiga är kvinnor är det kvinnorna som kommer att påverkas mest av klimatförändringarna.

Deltagarna i seminariet ”Miljö, klimat och hållbar utveckling” anser att det krävs ett stort politiskt arbete för att göra skillnad i genusperspektivet i arbetet mot klimatförändringarna.

– Vi måste alla ta vårt ansvar för att få de rätta politikerna till makten så att de kan göra de förändringar som behövs, säger danska genusvetaren Charlotte Kirkegaard.

Hon anser även att det behövs fler kvinnor inom klimatforskningen.

– Kvinnor vet själva vad de vill se för förändringar och därför är det viktigt att det finns kvinnor på inflytelserika platser.

Tarja Cronberg, Europaparlamentariker för finska miljöpartiet Gröna förbundet, menar att mer forskning och arbete mot klimatförändringarna kommer skapa fler jobb. Hon säger också att om arbetet kring klimatförändringarna inte förändras kommer det främst drabba världens kvinnor.

– Klimatförändringar kommer försvåra förhållandena i världen, vilket kan leda till fler konflikter. Och det är fakta att kvinnor drabbas hårdast i utsatta områden, säger hon.

Kommentarer stängda.