”Det behövs organisering och lite jävlar anamma”

Clara BerglundI torsdags var det problemen och idag är det lösningarna, förklarade moderatorn på andra dagen av seminariet “Feminismens framtid i Norden och kvinnorörelsens organisering”. 

Representanter från Finland, Norge, Danmark och Sverige fanns på plats och diskuterade vad som kan göras i framtiden.

– En konkret lösning är att göra dokumenten från Peking mer kända, sa Clara Berglund, vice ordförande för Sveriges kvinnolobby och menade att Nordiskt Forum är en bra början.

– Det är få som vet att de finns eller vad som står i dem. Allt vi vill göra står faktiskt i dem, fortsatte hon.

Slumrande engagemang
Mobiliseringen och engagemanget inför konferensen har väckt till liv ett slumrande engagemang. Den statliga feminismen hade fått fäste i Norge men nu har en mörkblå regering tagit vid och då skedde något, menade Ane Stø, styrelsemedlem i den norska feministgruppen Ottar. Kvinnors rättigheter nedprioriterades. Men det har också väckt människors medvetenhet om att inte ta sina rättigheter för givna.

– 8 mars-tåget i min hemstad Bergen hade aldrig varit så stort som det var i år, sa hon och menade att den nedprioriterade feminismen i Norge och hotade abortlagar faktiskt fått många att vakna till liv.

Gemensamma nämnare
I Finland står inte feminismen högt på agendan, sa Anna Jungner-Nordgren, vice ordförande för Svenska Kvinnoförbundet. Samtidigt hade hon positiva erfarenheter att dela med sig av. Det finns ett samarbete där partier och organisationer jobbar över gränserna och hittar minsta gemensamma nämnare för  att främja kvinnors rättigheter. De drar nytta av varandras nätverk och blir aktiva i hela beslutskedjan. För framtiden tror hon just på vikten att vi organiserar oss över partigränser, med organisationer och för en gemensam agenda.

– Det behövs jävlar anamma, finansiering och arbete över organisationsgränserna, sa  Anna Jungner-Nordgren.

Det var också något som kunde summera diskussionen på seminariet. Att bli bättre på lobbyarbete och satsa på att få till en mer långsiktig finansiering är även några viktiga hörnstenar för framtidens organiserade feminism.

Kommentarer stängda.