Lättare vara fransk karriärkvinna än svensk

Kvotering är nödvändigt och vi måste ändra attityderna i grunden för att någon ändring ska ske. För det är förväntningarna på kvinnan i yrkeslivet som är ett av problemen. På Arenans stora scen diskuterades under fredagseftermiddagen könssegregering, kvotering och karriärmöjligheter hos dagens kvinnor.I Norge kvoteras kvinnor in i bolagsstyrelser. I Sverige har mycket annat gjorts för att öka andelen kvinnor i styrelserna, men lite har hänt. Och någonstans på vägen halkar kvinnor efter i löne- och karriärutvecklingen.

Karl-Petter Thorwaldsson, ordförande för LO i Sverige, menar att vi måste börja redan inför valet till gymnasieskolan. De förväntningar som sedan kommer på kvinnor – att de är borta från arbetsmarknaden under längre tider och jobbar deltid – spiller över även på kvinnor som inte skaffar barn. En studie visar att barnlösa kvinnor har samma karriärskurva som kvinnor med barn.

– Vi organiserar arbetsmarknaden för att kvinnor ska vara hemma mycket, på deltid och på föräldraledighet. Men värre är att resten av arbetsmarknaden organiseras efter det, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Som det är nu har kvinnor från länder som Frankrike och England lättare att göra karriär än kvinnor i Norden. Vi måste här i Norden se på de grundstrukturer som finns för att se till att kvinnor får chans att göra karriär som män.

– Kvotering behövs för frivillighet fungerar inte, konstaterar Inga Marie Thorkildsen från norska Sosialistisk venstreparti (Sv).

I Norge har en förändring skett sedan kvinnor börjat kvoteras in på ledande positioner. Landet lyftes upp som ett gott exempel under debatten.

Inga Marie Thorkildsen avslutade med att säga att idag är problemet att barn växer upp och tror att samhället är jämställt. Senare i livet skyller de de strukturella problem som drabbar dem på sig själva.

Kommentarer stängda.