Påverka Nordiskt Forums slutdokument

Nu är utkastet till Nordiskt Forums slutdokument här!

Alla – både privatpersoner och organisationer – är välkomna att komma med synpunkter och nya förslag.

Den nordiska kvinnorörelsens förslag till slutdokument för Nordiskt Forum Malmö 2014 – New Action on Women’s Rights kan du läsa här.

Vill du komma med synpunkter och nya förslag går du vidare hit.

Kommentarer stängda.